Te Manu Kākā a Levi

Te Manu Kākā a Levi
He pīrangi ngā tamariki ki te rere pērā i a Levi. Nā reira, ka tohua e ia me pēhea, mā te hanga manu kākā āhua rerekē. Ka taea e te manu nei te rere i te hau, i te wai, i te whenua huri noa i Aotearoa.